Ngày 16/11/2016, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học “Doanh nghiệp Việt Nam trong TPP” – ICYREB 2016.

ICYREB 2016 là Hội thảo khoa học dành cho giảng viên trẻ (Giảng viên không quá 40 tuổi, tính đến 2016) với chủ đề Doanh nghiệp Việt Nam trong TPP (TPP: Trans-Pacific Partnership, Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) nhằm mục đích:

Tạo cơ hội cho các giảng viên trẻ công bố và thảo luận kết quả nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp Việt Nam;

Đóng góp ý tưởng và giải pháp có cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực tiễn đáng tin cậy cho việc hoàn thiện thể chế và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách quản trị doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại hội nhập kinh tế.

Từ những công trình nghiên cứu gởi về Hội thảo, Ban Chuyên môn đã chọn 76 công trình đăng trong Kỷ yếu Hội thảo trong đó có 60 bài được trình bày tại Hội thảo chia làm 07 Tiểu ban: Kinh tế; Quản trị doanh nghiệp; Kế toán; Thương mại – Thị trường; Pháp luật – Thể chế; Tài chính, Ngân hàng và Thị trường chứng khoán.

Hội thảo ICYREB 2016 tại UEH đã diễn ra thành công, các bài viết có chất lượng sẽ được đăng trên các tạp chí: Tạp chí Phát triển Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế TP. HCM; Tạp chí Kinh tế & Phát triển – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Tạp chí Khoa học Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng. Kết thúc Hội thảo, Ban Tổ chức cũng hẹn các nhà khoa học trẻ Hội thảo ICYREB 2017 tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*