Với mục đích khơi dậy, ghi nhận và chia sẻ những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh, ngày 18/12/2015, trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp cùng trường Đại học Thương mại, trường Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế, trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng và Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu trẻ (ICRYREB) với chủ đề “Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hoá”. Đây là lần thứ nhất Hội thảo được tổ chức và dự kiến sẽ được tổ chức thường niên.

Tại Hội thảo, ông Trương Đình Tuyển, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại đã có bài trình bày về vấn đề Cộng đồng kinh tế Asean, Hiệp định kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP – cơ hội thách thức cho Việt Nam. Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại nhấn mạnh: “Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế lớn, cuốn hút các quốc gia dân tộc (Đại hội Đảng lần thứ IX). Tuy nhiên, đây là một tiến trình phức tạp, có mặt thuận và mặt nghịch và là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh”. Ông Trương Đình Tuyển cũng cho rằng, cơ hội tự nó không biến thành lợi ích, không tự nó biến thành sức mạnh trên thị tường. Cũng vậy, thách thức tuy là sức ép trực tiếp nhưng ép đến đâu còn tùy thuộc vào đối sách của chủ thể. Chủ thể ở đây là Nhà nước và Doanh nghiệp. Gia nhập ASEAN, TPP và các hiệp định Mậu dịch tự do, Việt Nam cần tận dụng cơ hội và vượt qua nhiều thách thức, không nên chùn bước. Việt Nam cũng cần thu hút đầu tư hơn nữa, nhất là từ các đối tác lớn, có công nghệ phát triển; mở rộng xuất khẩu, không chỉ xuất khẩu hàng công nghiệp mà còn có thể tăng xuất khẩu nông sản và nông sản chế biến. Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại khẳng định, Việt Nam cần phải tiếp nhận công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý mới; tăng hiệu quả kinh tế nhờ quy mô; tạo dựng khuôn khổ cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh.


2015 là năm đầu tiên tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế thường niên dành cho các nhà khoa học trẻ với chủ đề “Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cấu hoá”. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm và tham gia viết bài của 225 nhà khoa học trẻ đến từ 36 trường/học viện và các tổ chức có đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh với 182 bài viết đã được gửi cho ban tổ chức hội thảo. Sau hai vòng phản biện, 150 bài viết đã được duyệt đăng Kỷ yếu Hội thảo. Ngoài các nhà khoa học trẻ trong nước, Hội thảo cũng đã thu hút sự quan tâm viết bài của các tác giả đến từ Anh Quốc, Úc, Ba Lan, Nhật bản, Lào và Campuchia. Lĩnh vực nghiên cứu của các bài viết cũng rất đa dạng, bàn sâu về các chủ đề kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Các chủ đề bài viết bao gồm: kinh tế vĩ mô, kinh tế học, kinh tế phát triển, chính sách kinh tế, xã hội, ngân hàng-tài chính, bảo hiểm, luật, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, thương mại và kinh doanh quốc tế….Bên cạnh ý nghĩa về học thuật mà các nhà khoa học trẻ đem đến cho Hội thảo, các sáng kiến, các giải pháp để giải quyết các vấn đề thực tiễn cũng đã được nhiều nhà khoa học trẻ nghiên cứu và đề xuất. Nhiều đề xuất được đánh giá là thiết thực để giải quyết các vấn đề nóng của xã hội như: vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng với 3 đột phá, vấn đề hội nhập quốc tế-TPP, vấn đề điều hành chính sách tài chính, tiền tệ, các vấn đề về an sinh-xã hội cho đến các vấn đề về điều hành và quản trị doanh nghiệp. Ngoài việc thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, các học giả và nhà khoa học trong và ngoài nước cũng đã được nghiên cứu và tham quan thực tế kinh doanh tại Làng nghề truyền thống Bát Tràng. Hoạt động này nhằm tăng tinh thần đoàn kết và chia sẻ trong cộng đồng các nhà khoa học trẻ, từ đó tạo tiền đề cho những hợp tác khoa học cũng như những hội thảo tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*